Madînahs regnliknande prövningar

Muslim sade:

2885 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Amr an-Nâqid , Ishâq bin Ibrâhîm och Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från Usâmah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp på en av Madînahs fästningar och sade: ”Ser ni vad jag ser? Jag ser prövningar omge era hem som regn.”1

Prövningarna liknas vid regnet eftersom det är mycket och allomfattande. Prövningarna skall alltså vara myckna och beröra alla människor utan att någon grupp särskiljs. Hadîthen pekar på deras inbördeskrig som Kamel- och Siffînkrigen, Harrahslaget, morden på ´Uthmân och al-Husayn (radhiya Allâhu ´anhumâ) med mera. Det är ett av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppenbara mirakel.

1al-Bukhârî (7060).