Madînah-bo hoppar över stadens station

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: En person från Madînah kommer till Makkah utan att gå in i Ihrâm från Dhûl-Hulayfah. Väl framme i Makkah beger han sig till Sayl för att gå in i Ihrâm därifrån. Vad är domen för det?

Svar: Värdelöst, förutom om han kom till Makkah utan avsikt. Det vill säga att han inte hade ´Umrah i tankarna när han passerade Dhûl-Hulayfah. I så fall inträder han i Ihrâm därifrån han avser Ihrâm. Men om han avsåg ´Umrah och passerade Dhûl-Hulayfah utan inträde i Ihrâm, gagnas han inte av att gå in i Ihrâm från någon annan station. Han får sona helt enkelt.