Mâ shâ’ Allâh på bilrutan

Fråga: Skall personen som har texten ”Vad Allâh vill” –ما شاء الله – i bilen som skydd mot det onda ögat fördömas?

Svar: Ja. Det är en amulett. Om han har den utav fruktan för det onda ögat så är det en amulett. Samma sak gäller om det skulle stå något ur Qur’ânen.

Fråga: Och att lägga Qur’ânen längst fram i bilen…

Svar: Det är också en amulett. Det är inte tillåtet att bruka Qur’ânen som en amulett. Det är emellertid bra att ha Qur’ânen med sig för att läsa i den. Dock är det inte tillåtet att tro att Qur’ânen skyddar mot det onda ögat. Det är ett sätt att bruka amuletter.