Må Allâh hugga av de fingrarna!

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 38-39

Förvrängarna dementerar Allâhs (ta´âlâ) fingrar och säger att hadîthen:

Det finns inte en människa utan att hennes hjärta är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar. Om Han vill upprätta det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.”1

åsyftar makt och ordning. Fri är Allâh från brister! Är ni kunnigare än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? De dementerar Allâhs fingrar eftersom de tror att det fordrar jämförelse att bekräfta dem. Först jämför de Allâhs fingrar med skapelsens, därefter förnekar de dem. De kombinerar jämförelse med förnekelse.

Andra säger att människornas hjärtan är mellan två av den Nåderikes fingrar och demonstrerar det med en pinne som de håller mellan sina egna fingrar. Må Allâh hugga av de fingrarna! Är det tillåtet? Det är inte tillåtet. För det första vet du inte om Allâh har bara fem fingrar; tumme, pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger. Du saknar den kunskapen. Vet du om hjärtan är mellan den Nåderikes tumme och pekfinger eller mellan Hans tumme och långfinger eller mellan Hans tumme och ringfinger eller mellan Hans tumme och lillfinger? Hur talar du om Allâh utan kunskap? Ljuger de om Allâh? Sådana människor förtjänar att tuktas då de talar om Allâh utan kunskap. Som motargument nämner de hadîthen från Abû Yûnus Sulaym bin Djubayr som sade:

Jag hörde Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) läsa denna vers:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Allâh befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Allâh förmanar er till. Allâh är Hörande, Seende.”2

Därefter satte han sin tumme på sitt öra och sitt pekfinger på sitt öga och sade: ”Så hörde jag Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa den och satte sina fingrar på dem.”3

Jovars, men du är inget sändebud för att göra så. Därtill gjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så för att understryka Allâhs hörsel och syn och ingenting mer. Det är som sagt mycket allvarligt att tala om Allâhs egenskaper. Akta dig så att du inte faller i misstag. Frågan är mycket allvarlig.

1Ahmad (6/91), an-Nasâ’î (16059) och Ibn Abî ´Âsim (224). ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî sade:

”Shaykh al-Albânî anvisade att hadîthen är autentisk via intygande rapporteringar.” (al-Arba´ûn fî Dalâ’il-it-Tawhîd, sid. 75)

24:58

3Abû Dâwûd (4728), Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd”, sid. 42-43, Ibn Hibbân (265), al-Hâkim (1/24) och al-Lâlakâ’î (688).