Må Allâh förfula denna sekt!

48 – ´Allâmah Thumâmah bin Ashras, skolastikern Abû Ma´n an-Numayrî al-Basrî. Han tillhörde Mu´tazilahs ledargestalter och påstod att Qur’ânen är skapad – majestätisk vare Han som har sänt ned den!

Ibn Hazm sade:

Det sägs att han brukade säga att universum är sett till dess natur Allâhs handling.”

Han sade:

Efterapande judar, nasaréer och hedningar skall inte hamna i Elden – de skall förvandlas till jord. Muslimen som vidhöll stora synder skall förbli i Elden. De troendes barn skall förvandlas till jord – de skall inte in i paradiset.”

Må Allâh förfula denna sekt!

Hârûn al-Hammâl sade: Jag hörde Muhammad bin Abî Kabshah säga:

””Jag satt på en båt och hörde en man skrika ut: ”Det finns ingen sann gud utom Allâh, al-Marîsî ljuger! Det finns ingen sann gud utom Allâh, må Allâh förbanna Thumâmah och al-Marîsî.”” Med oss ombord fanns en av al-Marîsîs anhängare. När han hörde detta föll han ned död.””