Må Allâh benåda och vara nöjd med Ibn Taymiyyah

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/429)

Beträffande den man som gifter sig med en kvinna som har blivit skild en tredje gång för att sedan skilja sig från henne så att hon kan gifta om sig med sin förste make, så har Imâm och ´Allâmah Abûl-´Abbâs bin Taymiyyah skrivit en bok i ämnet där han klargör ett sådant äktenskaps ogiltighet. Boken tar upp att allt som leder till ogiltighet är förbjudet. Hans bok räcker gott och väl i ämnet – må Allâh benåda honom och vara nöjd med honom.