Lyxbilar och lyxhus

Fråga: Kan man dra växlar från visheten bakom guld- och silverköksredskapsförbudet med att det likaså är förbjudet att ha lyxhus och lyxbilar så att inte de fattiga blir sårade?

Svar: Nej, det är inte förbjudet. Det är tillåtet. Dock är det förhatligt om det leder till arrogans och skryt. Då är det endast förhatligt.