Lyssning till fredagspredikan går före

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/192-193)

Fråga: En människa stiger in i moskén medan bönekallaren kallar till bön. Vad är bäst att göra i detta fall?

Svar: Det är bäst att repetera bönekallet och åkalla därefter enligt rapporterade bevis. Sedan får hon be två Raka´ât för sitt inträde i moskén. Dock anser vissa lärde att den person som går in i moskén medan bönekallaren kallar en andra gång till fredagsbön, ska be dessa två Raka´ât omedelbart för att kunna lyssna till fredagspredikan. Deras förklaring är att det är obligatoriskt att lyssna till fredagspredikan och rekommenderat att repetera bönekallet – det är viktigare att göra en plikt än en rekommendation.