Lyssnar på Qur’ânen från WC

Publicerad: 2011-04-10
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (32)

 

Fråga: Jag har en stor bandspelare med hög volym. Får jag gå in på WC medan bandspelaren spelar Qur’ânen, föreläsning eller någonting annat? Måste jag stänga av den? Den är trots allt långt bort från WC.

Svar: Ingen skada är skedd. Det är tillåtet att sätta på bandspelaren utanför WC och lyssna. Det har nämnts att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs farfar, ´Abdus-Salâm, brukade befalla sin betjänt eller son att läsa för honom medan han var i WC. Han gjorde det för att ta vara på tiden. Detta kan vara en sällsynt företeelse. Jag tror inte en lärd gör detta alltid. Det är möjligt att han endast vill gå igenom en viss fråga och försäkra sig om något och gör då på detta vis.

Även om jag anser det vara tillåtet, så är det bättre att låta bli. Varför? Därför att om han skulle lyssna på något som han tycker om, finns risken att han sitter kvar där en längre tid som en till två timmar. Det sägs att sådant sker i de otrogna länderna. Om någon av dem vill läsa tidningen, gör han det i WC. Han kanske röker därtill.