Lyssna till fler lärare

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1316)

1827 – Jag frågade min fader om studenten ska hålla sig till en enda lärare och skriva ned hans kunskap eller resa runt till andra lärare och höra också från dem? Han svarade:

Han ska resa till alla i Kûfah, Basrah, Madinah, Makkah och Levanten, sitta nära dem och lyssna till dem.”