Lyssna på Qur’ânen och inte Anâshîd

Fråga: Vad är domen för att lyssna på det som de hävdar vara islamisk Anâshîd?

Svar: Lyssna på Qur’ânen och Dhikr. Lyssna inte på Anâshîd som är en typ av sång och nonsens. De är inte alls islamiska. Vem sade att de är islamiska? Anâshîd är sång och sufistiska. De har sin grund hos Sûfiyyah. Det är de som låter Anâshîd utgöra en del av religionen. Därtill spelar de trummor och säger att det är dyrkan. Vi skall inte ta lätt på denna fråga och tro att de är en del av religionen, islam och Da´wah, vilket de säger.