Lyssna på en utlänning?

Sulaymân bin ´Alî ar-Rib´î sade:

I samband med konflikten mellan Ibn-ul-Ash´ath och al-Hadjdjâdj bin Yûsuf begav sig ´Uqbah bin ´Abdil-Ghâfir, Abûl-Djawzâ’ och ´Abdullâh bin Ghâlib till al-Hasan al-Basrî och sade: ”Abû Sa´îd! Vad säger du om krig mot denne förtryckare som spiller helgat blod, beslagtar helgad egendom, ber inte och mycket mer?” al-Hasan sade: ”Jag tycker inte att ni ska bekriga honom. Om det är ett straff från Allâh, så kan ni inte avvärja Allâhs straff med era svärd. Och om det är en prövning, så får ni härda till dess att Allâh dömer. Han är den bäste av domarna.” De lämnade honom och sade: ”Ska vi lyda en utlänning?” De själva var araber. De slöt sig till al-Ash´ath och stupade allesammans.”