Lyssna på allt och välja det bästa?

Fråga 49: Allâh (ta´âlâ) sade:

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

”Framför då detta budskap till dem av Mina slavar som lyssnar till ordet och som följer det bästa av det.”1

Vissa menar att versen uppmanar att man lyssnar på alla och tar det bästa.

Svar: Skall du som ignorant lyssna till judar, nasaréer och kommunister? Skall du som ignorant lyssna till mytomaner och innovatörer? Kan du se skillnaden mellan sanning och osanning? Du vet varken vad som är bra, bättre, osanning eller villfarelse? Självklart förstod Salaf den här versens tolkning bättre än vad vi gör. Bland annat läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre klara. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Allâh. – De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på denna [Skrift]; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke åt [och tar varning av] detta utom de som har förstånd.”2

Därpå sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om ni ser dem som följer det oklara skall ni veta att det är dem som Allâh har beskrivit. Akta er därför för dem.”3

Utifrån det fastslog Salafs stora imamer att det inte är tillåtet att lyssna på Ahl-ul-Bid´a som har vidriga agendor. Ibn Sîrîn ville inte ens höra en innovatör läsa Qur’ânen. Varför inte? Därför att innovatören läser upp mindre klara verser för att vilseleda dig. Med andra ord prövas du. Hans mål är att avleda dig från sanningen. Detta är välkänt om Ahl-ul-Bid´a och deras konspirationer.

Från den givmilda Qur’ânen och den profetiska vägledningen förstår vi att vi varken skall lyssna på lögnare eller lögn. Salaf var enade om denna förståelse. De var enade om varning för Ahl-ul-Bid´a. De var enade om att de skulle undvikas och bojkottas. De var enade om varning för läsning av deras böcker. Det här tvivlet härrör från samma konspiration som jag nämnde innan: läs allt, acceptera det sanna och avfärda det osanna. Men du vet ju inte vad som är vad varpå du går vilse.

Visst, om du har urskiljningsförmåga och är lärd och stabil på Salafs metodik och vet att du kan konfrontera argument med motargument och krossa osanning och tvivel, så får du läsa Ahl-ul-Bid´as böcker för att veta deras falskhet och varna människorna för dem, inte för att dra nytta av dem.

Och om du vet att du är svag, om än lärd, så skall du hålla dig borta från Ahl-ul-Bid´as sittningar och deras böcker. Jag har nämnt hur stora personligheter föll för villfarelser och innovationer på grund av deras, om än knappa, tendens till Ahl-ul-Bid´a. Versen handlar alltså inte om att du skall lyssna till sanning och osanning, acceptera sanning och avfärda osanning. Speciellt inte om du är svag.

139:16-17

23:7

3al-Bukhârî (4547) och Muslim (2665).