”Lyssna på alla och sila”

Fråga: Vi har märkt hur vissa personer som mjukar upp Sunnî-personligheten kommer med principer som har orsakat att studenterna har fallit offer för destruktiva tankesätt och kidnappande känslor. De lyssnar nämligen på samtliga predikare, lärare och lärda oavsett inriktningar. De gör det  utmed principen:

”Vi lyssnar på alla och silar [bort det dåliga från det goda].”

Hur korrekt är detta uttalande med tanke på att jag talar om människor som inte är studenter?

Svar: Talar du om studenterna?

Frågeställare: Både dem och de som inte är det.

Svar: Mitt kortfattade svar är att de får göra det om de verkligen anser sig själva vara kapabla till att sila.