Lyssna och fördöm avbildning

Fråga: En student anser att all sorts avbildning är förbjuden inklusive videoinspelningar. Syndar han om han närvarar hos de lärdas lektioner eller föreläsningar som spelas in?

Svar: Det är harmlöst om nyttan är övervägande. Låt honom lyssna och titta för att gagnas. Han skall lyssna för att gagnas samt fördöma avbildningen. Han skall inte acceptera den.