Lyssna inte på al-´Awadhî, ar-Râshid och al-Qarnî

Fråga: Är det tillåtet att lyssna till föreläsningar av ´Â’idh al-Qarnî, Khâlid ar-Râshid och Nabîl al-´Awadhî?

Svar: Jag avråder från att man lyssnar till Hizbiyyûns och Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’s föreläsningar. Var inte i behov av dem. Kasta inte bort er tid på dem. Falskhet kommer ut ur deras munnar. Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ bland Hizbiyyûn och andra; falskhet kommer ut ur deras munnar samt deras handlingar. De är inte tyglade av Qur’ânen och Sunnah. Annars hade de inte varit Ahl-ul-Bid´a. I och med att de inte är tyglade av Qur’ânen och Sunnah, så kommer falskhet ut ur deras munnar. De kan få för sig att det de säger är religion och sant. Således råder jag att man håller sig borta från dem och istället lyssnar till föreläsningar av lärda med djupt rotad kunskap och fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah. I deras lektioner, föreläsningar och predikan finns mycken godhet. Och de räcker också.