Lyfter händerna för att lova Allâh

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/130)

al-Bukhârî sade:

684 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abû Hâzim bin Dînâr, från Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos Banû ´Amr bin ´Awf för att fredsmäkla mellan dem, gick tiden till bönen in. Bönekallaren kom till Abû Bakr och sade: ”Ska du leda folket i bön så att jag kan utropa bönen?” Han svarade: ”Ja.” Abû Bakr började be. Medan människorna stod och bad kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han tog sig fram mellan människorna till dess att han ställde sig i raden.” Människorna började klappa händer och Abû Bakr var inte den som vände sig om i bön. I takt med att deras handklappningar ökade, vände han sig slutligen om och såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han visade honom att förbli på sin plats varvid Abû Bakr lyfte på sina händer och lovade Allâh för vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallt honom att göra.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att lyfta händerna för att lova Allâh. Med andra ord är lyftning av händer inte begränsad vid åkallan, utan det går också bra att lyfta händerna och säga:

الْحَمْدُ للّهِ

”Lov ske Allâh.”

Handlingen är föreskriven eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände den.