Lydnaden till föräldrarna i oklara frågor

Det är obligatoriskt att lyda föräldrarna i oklara frågor. Om sonen är oerhört from i förhållande till maten och äter endast det han själv tjänar eller det som han vet är lovligt och föräldrarna äter från marknaden och det affärsmännen säljer och tar illa upp om sonen äter ensam och inte tillsammans med dem, blir det obligatoriskt för honom att äta med dem. Det är fromt att undvika det tvetydiga, men det är obligatoriskt att lyda föräldrarna i det som inte är förbjudet. Detsamma gäller boendet med föräldrarna.

Om någon skulle fråga varför vi låter Allâhs befallning om att lyda föräldrarna gå före Hans förbud om att göra tvetydigheter då det är förbjudet att göra tvetydigheter och beordrat att lyda föräldrarna, svarar vi med att säga att Allâh har förbjudit att föräldrarna besväras. Det är förbjudet att trotsa föräldrarna till skillnad från att göra något tvetydigt och oklart.