Lydnaden till den otrogne makthavaren

Fråga: Måste muslimen som lever i de otrognas land lyda landets makthavare? Hur kombinerar man det och att lyda den här hedningen och att förneka Tâghût?

Svar: Han skall lyda inom det som inte är olydnad mot Allâh. Han skall varken lyda honom inom otro eller synder. Vad gäller inom det tillåtna, är ingen skada skedd. Han skall dock inte leva i ett otroget land om han kan flytta till ett muslimskt land.