Lydnad till reseledaren

Imamen i moskén är imam i sin moské. De lärda säger att det inte är tillåtet att utropa samlingsbön i en moské där det finns en regelbunden imam om inte han ger sitt tillstånd. Att förrätta bönen däri utan hans tillstånd anses vara missbruk av hans rättighet. Sålunda beordrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) de resande att utse en reseledare bland dem om de var tre stycken så att de inte hamnade i tvister. Det är obligatoriskt för dem att lyda den utsedde reseledaren i det som berör resan, ty de har valt honom till ledare. Om han då är ledare för en grupp människor och befaller någon av dem att laga någonting som är förknippat med resan, blir det obligatoriskt för denne att lyda  honom. Annars är det meningslöst med en liknande ledare.

Men om han befaller sina kamrater att ge honom hans sandaler, då anses det inte vara obligatoriskt att lyda honom eftersom handlingen inte har någonting med resan att göra.

Om han befaller någon laga middag, blir det obligatoriskt att lyda honom eftersom det har med resan att göra. Samma sak gäller om han  exempelvis befaller gruppen att slå läger för att svalka sig.