Lydnad till makthavaren som är innovatör

Fråga: Måste man lyda makthavaren som är en innovatör men vars innovation inte är otro?

Svar: Nej, inte i innovationen. Dock är det obligatoriskt att lyda honom i allting annat.