Lydnad till ledaren som inte styr med islam

Fråga: Är lydnaden till makthavarna som inte styr med Allâhs föreskrift en plikt och en religiös princip eller lyder man endast utav rädsla för dem?

Svar: Det är obligatoriskt att lyda dem inom det som medför en nytta till folket som du lever med om de inte befaller dig att synda eller hindrar dig från en plikt. Däri bevaras ordningen och säkerheten och på så sätt undkommer människorna problem. Att du motstrider och handlar olydigt mot dem bidrar med problem för dig och din familj.

Skulle de däremot befalla dig något som är förbjudet eller hindra dig från något som är obligatoriskt i religionen, lyder du inte dem.