Lycka i olycka

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Zâd-ul-Ma´âd (4/173)

Om det inte hade varit för jordelivets prövningar och olyckor, skulle människan drabbats av sjukdomar som högmod, egenkärlek, faraonernas drag och hårt hjärta – sjukdomar som skulle orsakat hennes undergång i båda liven. Det hör till den Nåderikes nåd att Han då och då låter henne drabbas av olyckors botemedel så att hon kan skydda sig mot omnämnda sjukdomar, dyrka korrekt och rensas på destruktiva föroreningar. Fri från brister är Han som benådar med Sina prövningar och prövar med Sina begåvningar! Ordspråket säger:

En prövning, om än stor, kan vara lycksalig

och Allâh prövar vissa med lycksalighet

Om inte Han (subhânah) hade behandlat Sina slavar med prövningarnas botemedel, skulle de överskridit alla gränser. När Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vill Sin slav väl, låter Han honom dricka prövningarnas medicin i enlighet med hans tillstånd så att han kan bli kvitt sina dödliga sjukdomar. Då Han väl har renat honom är han berättigad till världens finaste position, nämligen dyrkan av Honom, och nästa livs högsta belöning, nämligen beskådning av och närhet till Honom.