Lust och sekterisk fanatism

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/81)

Trots al-Kawtharîs vida kunskap präglas han av lust och sekterisk fanatism mot folk som stödjer och följer Sunnah och Hadîth. Han kallar dem för Hashwiyyah[1]. Du kan se hur han autentiserar en hadîth hos Ibn Hibbân bara för att den tycks gå emot Ahl-us-Sunnah. Men om hadîthen är till hans nackdel, ser du hur han förkastar den ehuru Ibn Hibbân autentiserar den. Läs bara vad han säger om hadîthen om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fortsatta bön efter att han tagit av sig sina orena sandaler och som autentiseras av al-Hâkim och Ibn Hibbân:

”al-Hâkim och Ibn Hibbân är kända för att ta lätt på autentisering.”[2]

Hadîthen är autentisk, vilket jag har klargjort i ”Sahîh Abî Dâwûd”. Att han försöker belacka hadîthen på det viset är en vidrig bluff, ty ingen av dess återberättare är pålitliga enligt al-Hâkim och Ibn Hibbân allena. Faktum är att alla tillhör Muslims män.

[1] Imâm Ibn Abî Hâtim (rahimahullâh) berättade:

”Jag hörde min fader säga: ”Ahl-ul-Bid´a kännetecknas av förtal av Ahl-ul-Athar. Kättarna kännetecknas av att de kallar Ahl-ul-Athar för Hashwiyyah. Deras syfte är att häva rapporteringarna.” (Usûl-us-Sunnah wa I´tiqâd-ud-Dîn)

Det är en nyttig avhandling som jag kommer att måna om att sprida.

[2] al-Maqâlât, sid. 185