Lugnet är en pelare i bönen

Fråga 72: Omfattas lugnet i bönen av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Be liksom ni har sett mig be.”

Svar: Lugnet är en pelare. Således befallde han mannen som bad fel att be lugnt och sade:

Därefter skall du gå ned i Rukû´ till dess att du är lugn däri. Därefter skall du resa dig till dess att du står rakt upp.”