Lovprisar Allâh i bönen efter nysning

Fråga: Är det obligatoriskt att lovprisa Allâh om man nyser i bönen?

Svar: Ja, han skall lovprisa Allâh, men han skall inte höja rösten. Det är föreskrivet att lovprisa Allâh i samband med nysning.