Lovliga och olovliga slaktverktyg

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ät av det som spiller blod och slaktas i Allâhs (´azza wa djall) namn, bara det inte är med tänder eller naglar.”1

Det minsta som skall skäras på ett djur är strupen och likaså pulsådrorna. Det är tillåtet att slakta med alla vassa föremål som järn, rör, glas och sten. Det enda undantaget är alltså tänder och naglar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att slakten sker med dem.

Det är endast tillåtet att äta av ett djur som har sårats och ätits av ett rovdjur om du finner det levande och sedan slaktar det. Men om djuret dör av såren som har orsakats av rovdjuret, så får det samma dom som det självdöda djuret. I så fall är det olovligt ehuru du slaktar det. Detsamma gäller djuret som har fallit nedför ett stup eller blivit stångat av ett annat djur; om du slaktar det innan det dör är det lovligt att ätas.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan an-Nasâ’î” (4422).