Lovlig mat påverkar handlingar

Allah (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

NJUT, ni sändebud, av allt som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.”1

Trots att enkom ett sändebud, vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), levde när Han (djalla wa ´alâ) uppenbarade denna givmilda vers, befallde Han alla Sina sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) att njuta av allt gott och göra goda handlingar. Det goda åsyftar allt otvetydigt lovligt. Det bevisar att lovlig föda har inverkan på goda handlingar, vilket stämmer. Det Han befallde sändebuden här befallde Han även de troende i detta samfund som är det bästa av alla samfund. Han (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle.”2

Alltså var alla sändebud befallda att äta lovlig föda och göra goda handlingar. Att lovlig föda har inverkan på goda handlingar är allom bekant. Abû Hurayrah berättade att Allahs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människor! Allâh är god och godtar enbart det goda. Allâh har befallt de troende det som Han har befallt sändebuden. Han sade:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

”Njut, ni sändebud, av allt som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.”3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

”Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle.”4

Därefter nämnde han en man som hade rest länge. Hans hår är rufsigt och hans fötter är dammiga. Han tar upp sina händer mot himlen och säger: ”Herre! Herre!” Men hans mat är förbjuden, hans kläder är förbjudna och han livnär sig på det förbjudna; hur skall han bönhöras?”5

Uppenbarligen gagnades han inte av sin åkallan eftersom han inte åt lovligt, drack lovligt eller färdades lovligt.

123:51

22:172

323:51

42:172

5Muslim (1015).