Lovar frun att inte gifta om sig

Fråga: En man lovade sin hustru att inte gifta om sig. Efter ett tag behövde han gifta om sig. Anses han ha brutit löftet om han gifter om sig?

Svar: Han skall sona för sin svordom. Det är svordom. Han svor att inte gifta om sig, vilket han ändå gjorde. Alltså skall han sona för sin svordom. Giftermål är fordrat. Han får inte fortsätta med att inte gifta sig. Giftermål är fordrat. Han skall gifta sig och sona för sin svordom.