Lottning för namngivning

Fråga: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skänkt mig en dotter. Jag vill ge henne ett namn medan min fru vill ge henne ett annat. Då kom min fru med förslaget att vi lottar om två namn och att vi ger henne namnet utmed lotten. Anses handlingen vara en form av teckentydning? Hur skall man i så fall lösa denna oenighet? Är det bara faderns rättighet att namnge barnet?

Svar: Det är föreskrivet att lotta om liknande frågor. På det sättet upphör tvisten och alla blir nöjda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lottade inom många frågor. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle ut och resa lottade han mellan sina fruar och lät den som fick lotten resa med honom.

När en man testamenterade att frige alla sina sex slavar lottade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mellan dem och frigav två och förslavade fyra.

Namngivningen är faderns rättighet. Det är dock rekommenderat att rådfråga modern för att få henne på humör och få hennes kärlek.

Det är föreskrivet för dem båda att välja fina namn och undvika föraktfulla namn. Det är inte tillåtet att namnen tyder på att de är tjänare till någon annan än Allâh som ´Abdun-Nabî, ´Abdul-Ka´bah och ´Abdul-Husayn. Alla är Allâhs tjänare och därför är det inte tillåtet att namnge någon på ett sätt som tyder på att han är någon annans tjänare. Den kände lärde Abû Muhammad bin Hazm (rahimahullâh) utropade samstämmighet om att sådana namn är förbjudna bortsett från ´Abdul-Muttalib därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände att vissa följeslagare hette så.