Lösningen på problemen

Kallarna är ålagda att måna om sakfrågan, varna människorna, förklara för dem samt kalla dem till Tawhîd. De är skyldiga att förkunna den här religionen till människorna och klargöra den islamiska dogmen på ett klart och tydligt vis. Det är lösningen. Den som vill lösa muslimernas problem skall veta att detta är lösningen. Det räcker att en uppriktig person tar sig an detta för att Allâh skall rädda samfund och generationer. Uppriktiga, enstaka kallare har bevisligen åstadkommit det.

Idag finns grupper ämnade för kallet. Det finns enorma resurser, finansieringar och mycket annat. Men var är frukterna? Att bara en kallare kallar till Allâh utmed den sanna metodiken medför stor nytta. Idag finns många kallare, många grupper, många organisationer. Men var är nyttan? Var är resultaten? Ondskan bara stiger. Avguderiet bara sprids. Det beror på att de flesta grupperna är inte grundade på en korrekt grund. För övrigt täcker en uppriktig person som följer korrekt grund och sund metodik tusen kallare, vilket är välkänt om de uppriktiga kallarna som levde förr i tiden.