Lösningen på dagens muslimers situation

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (46)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Hur bra uttalade sig inte Mâlik bin Anas (rahimahullâh) när han sade:

”Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.”!

Men ju svagare samfunden håller fast vid sina profeters budskap och ju mer deras tro sjunker, desto mer ersätter de det mot nyheter i form av innovationer och avguderi.”1

Vad korrigerade samfundets tidigare generation? Islam; Qur’ânen och Sunnah. På samma sätt kan samfundets senare generation inte korrigeras av något annat än det som korrigerade dess tidigare generation; rättelse efter Qur’ânen och Sunnah, fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah. Det är vägen till räddningen, både när det kommer till gravbesök och andra frågor.

Ju mindre människorna följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ju mindre de högaktar Sunnah, desto mer för Satan muslimerna bakom ljuset. Följaktligen råkar de ut för samma sak som praktiseras av andra och hedningar.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/148).