Löshår och peruk

1008 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den kvinna som tillför något hår till sitt eget hår tillför inget annat än en lögn till det.”

Rapporterad av Ahmad via Mu´âwiyah med den föregående berättarkedjan. Den har många vittnande berättarkedjor hos bland andra al-Bukhârî och Muslim.

Om detta är domen för kvinnan som tillför hår till sitt eget hår, vad är då domen för att ha på sig peruk? Vad är då domen för personen som tillåter det antingen oinskränkt eller inskränkt utav efterapning av vissa rättsskolor och ignorerar de autentiska hadîtherna? Allâh har ju väglett honom till att anse det vara obligatoriskt att följa hadîtherna ehuru de motsäger hans egen rättsskola, än mindre andra rättsskolor. Jag ber Allâh utöka vår vägledning och skänka oss kunskap och gudsfruktan.