Lördagsfasta förbjuden

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta inte en lördag så länge den inte är obligatorisk för er.”

Jag har tagit med den i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (960) och nämnt dess källor och dömt den på ett vetenskapligt och precist sätt. Var och en som är ute efter sanningen kommer att inse att den är autentisk. Således har flera imamer autentiserat den, sade an-Nawawî. Luras därför inte av åsikterna som säger att den är lögn, udda eller tumultartad. Det sägs bara av en person som inte har lyckats hitta dess vägar. Den rapporteras autentiskt från tre håll.

Tillsynes förbjuder hadîthen all form av frivillig lördagsfasta. Flera lärda delar den åsikten, vilket nämns av at-Tahâwî. Det är ett konkret förbud mot den enskilda lördagsfastan. Jag ser ingen skillnad mellan den fastan – ändock den skulle inträffa på ´Arafah-dagen eller någon annan dygdig dag – och fastan av någon ´Îd-dag som råkar infalla en måndag eller torsdag. Ty förbudet är allmänt. De flesta lärda delar den åsikten gällande fastan under ´Îd, vilket nämns i al-Muhallâ1.

1al-Muhallâ (7/27).