Lokalisering av Qiblah via solen och månen

Solen och månen är två av de bästa sätten att lokalisera Qiblahs riktning. Ty båda går upp i öster och går ned i väster. Dock nyttar de inget om personen inte vet vart han själv befinner sig. Om han är i norr eller söder, ligger Qiblah mellan öster och väster för hans del. Om han befinner sig i öster eller väster, ligger Qiblah mellan norr och syd för hans del.