Lögner och tricks i kallets namn

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/194)

Exempel på den sorten[s magi] är det trick nasaréerna kör med sina lekmän när de visar dem olika ljus, som fallet med Sopkyrkan i Jerusalem. De smusslar in eld i kyrkan för att sedan dolt tända stearinljusen i syftning på att spektaklet ska få spridning bland lekmännen. Deras prästerskap erkänner detta, men argumenterar med att handlingen är tillåten för att samla deras trosfränder. Det påminner om Karrâmiyyahs okunniga och dumma dyrkare som anser det vara tillåtet att hitta på hadither i motiverande och avskräckande syfte. Dessa människor inkluderas till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”1

och:

Återberätta mig och ljug inte om mig. Den som ljuger om mig ska inträda i Elden.”

1al-Bukhârî och Muslim.