Lögner mot afrikaner

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (2/157-158)

727 – Ibn ´Abbâs berättade att svarta kom på tal i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro varvid han sade:

”Skona mig från de svarta. Den svarte bryr sig bara om sin mage och sitt kön.”

Påhittad. Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och al-Khatîb via ´Abdullâh bin Radjâ’: Yahyâ bin Abî Sulaymân al-Madînî underrättade mig, från ´Atâ’ bin Abî Rabâh, från Ibn ´Abbâs.

Berättarkedjan är svag. ´Abdullâh bin Radjâ’ är al-Ghudânî. Hâfidh Ibn Hadjar sade om honom:

”Han förfelar lite.”

Men det är inte han som är bristen i berättarkedjan utan hans lärare Yahyâ bin Abî Sulaymân al-Madînî. Hâfidh Ibn Hadjar sade om honom:

”Han är klen i hadîth.”

På grund av honom kritiserade Ibn-ul-Djawzî hadîthen och tog med den i ”al-Mawdhû´ât” och sade:

”Den är inte autentisk. al-Bukhârî sade om Yahyâ: ”Hans hadîther är avslagna.”1

Det är allom bekant att al-Bukhârî säger bara så om en återberättare som är misstänkt för lögn.

Med det sagt är berättarkedjan svag och utgör inget bevis. Och vad själva hadîthen beträffar, så tvivlar jag inte på att den är påhittad. Således var det bra gjort av Ibn-ul-Djawzî som tog med den i ”al-Mawdhû´ât”. Att as-Suyûtî kritiserade honom för det är bara ett livlöst begrundande av berättarkedjan utan själva innehållet som islam tar avstånd ifrån. Hur kan denna rättvisa religion fördöma alla svarta när det finns svarta som är gudfruktiga, rättfärdiga och kyska, precis som i alla andra folkslag? Hur reagerar en otrogen, svart person som hör en sådan hadîth fördöma alla från hans ras? Inte konstigt att Ibn-ul-Qayyim sade:

”Alla hadîther som fördömer abessinier och svarta är lögn.”

´Alî al-Qârî instämde i sin bok ”al-Mawdhû´ât”2.

1al-Mawdhû´ât (2/233).

2Sid. 119