Lögnen om resan till gravarna

Publicerad: 2011-06-13
Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)
Källa: as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî, sid. 167

 

Påståendet att det är rekommenderat enligt samtliga lärda att resa till gravar är en ren lögn. Detsamma gäller den som tillskriver detta uttalande de fyra imamerna eller majoriteten av deras anhängare eller majoriteten av de lärda. Det är tveklöst en lögn. Detsamma gäller den som tillskriver denna åsikt en av de kända imamerna bland Mudjtahidûn. Det hade dock varit möjligt att tro att någon senare har sagt detta. Men även om hans uttalande hade bekräftats med en autentisk rapportering, skulle det ha ansetts vara avvikande och motsättande till Salafs samstämmighet och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. För att veta att hans åsikt är osund räcker det att man vet att den är innoverad i islam och avvikande från Sunnah och Salafs och imamernas samstämmighet.