Lögnen om ISIS och al-Qâ´idah

Fråga: En kallare i vårt hemland förtalar Salafs lära och säger att al-Qâ´idah och ISIS är Salafiyyahs planta1 och att boken ”ad-Durar as-Saniyyah” är grunden till terrorismen. Kan ni klargöra det?

Svar: Det är en villfarelse. Det är det som är terrorism. Det yttrandet är terrorism; att avskräcka människorna från kallet till sanningen, Tawhîd och Sunnah, anklaga det för tomma anklagelser och associera vilsna sekters metodiker med Ahl-us-Sunnah och boken ”ad-Durar as-Saniyyah”. Det är en lögn och ett påhitt. Denne vill likvidera kallet till Allâhs (´azza wa djall) religion och förvränga det som han själv vill genom att vilseleda människorna och få dem att vända Salafs metodik ryggen. Det finns ingen räddning utom Salafs metodik. Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Det enda som rättar till samfundets senare del är det som rättade till dess tidigare del.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De frågade: ”Vem då, Allâhs sändebud?” Då sade han: ”Den som följer samma sak som jag och mina följeslagare följer idag.”

Det är den sanna och sunda metodiken.