Lögnen om Ahmad bin Hanbal och hans tre förvrängningar

Publicerad: 2011-08-14
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 55

 

Angående Abû Hâmid al-Ghazâlîs citat från vissa Hanâbilah gällande att Ahmad endast förvrängde tre saker:

”Den svarta stenen är Allâhs högra hand på jorden.”

”Slavarnas hjärtan ligger mellan två av den Nåderikes fingrar.”

”Jag känner den Nåderikes andetag komma från Jemen.”

så är alla dessa citat lögn om Ahmad. Ingen har rapporterat dem från Ahmad med en berättarkedja. Det känns inte vid att någon av hans följeslagare har rapporterat dem från honom. Denne Hanbalî som Abû Hâmid citerade är okänd och känns inte vid.