Lögnen mot Ibn Taymiyyah och Allâhs nedstigning

Publicerad: 2011-01-09
Författare: Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd
Källa: at-Tuhfah as-Saniyyah, sid. 50

 

Ahl-us-Sunnah säger att Allâh stiger ned till den nedersta himlen såsom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt utan att föreställa sig den. De beskriver inte Allâhs egenskapers beskaffenhet som skapelsens egenskapers beskaffenhet. De föreställer sig inte heller Allâhs egenskaper.

De Mu´attilah som förnekade Nedstigningen gjorde det först efter att ha föreställt sig den. De fick för sig att Allâhs nedstigning är som skapelsens nedstigning. Baserat på detta anklagade de Ahl-us-Sunnah för att likna Allâh med skapelsen för att de bekräftar Nedstigningen.

Vissa av dem hittade på lögner mot Shaykh-ul-Islam Ibn Taymiyyah och att han gick nedför en predikstol och sade:

”Allâh stiger ned på samma sätt som jag stiger ned nu.”

Detta nämnde Ibn Batûtah. Detta är en lögn mot honom (rahimahullâh). Ibn Taymiyyah var fängslad när Ibn Batûtah kom till Damaskus. Den som vill veta vilken troslära Ibn Taymiyyah hade kan läsa hans bok ”Sharh Hadîth-in-Nuzûl”. Däri fördömer han likheten mellan Allâhs nedstigning och skapelsens. Orsaken till att de anklagade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra för detta, är att det enda de kan förstå från Nedstigningen är skapelsens nedstigning. När de då såg att Ahl-us-Sunnah bekräftar Nedstigningen, anklagade de dem för att likna Allâh med skapelsen. Fjärran är de från det.