Lögnen mot det arabiska språket

Fråga: Vi har en lärare i arabiska som säger att Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) ord:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

kan förstås ur ett språkligt perspektiv som betyder att din Herres order kommer och att vi inte säger det som en dogm utan för att klargöra ett bihang. Vad säger ni om det?

Svar: Han har fel. Om du säger att ”din Herre kommer” betyder ”din Herres order kommer” ljuger du om språket. Om språket säger att någon kommer, så är det just han som kommer. När Han (ta´âlâ) säger:

وَجَاء رَبُّكَ

”… och din Herre kommer…”

så betyder det att det är Han som kommer och inte att Hans order kommer. Den som hävdar det ljuger om arabiskan. Det är inte tillåtet att godkänna honom. Det jag vet från Muhammad bin Su´ûd-universitetet är att Ibn ´Aqîl (rahimahullâh) fastställer det i sin förklaring till ”Alfiyyah Ibn Mâlik” och att universitetet har kommenterat det eller befallt lärarna att klargöra dess fel.

189:22