Lögnaren om Ahl-us-Sunnah

Fråga: Vissa studenter säger att Ahl-us-Sunnahs definition av tron åsyftar den fullkomliga tron som består av tal…

Svar: Han är en lögnare! Han är en lögnare som sätter ord i Ahl-us-Sunnahs munnar.