Lögnare tills döden skiljer oss åt

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/346)

Abû ´Umar bin Hayyûyah sade:

”När al-Hallâdj fördes fram till avrättning, gick jag fram och trängde mig för att se honom. Han sade till sina anhängare: ”Var inte rädda! Jag är tillbaka hos er om trettio dagar.”

Denna autentiska berättelse klargör för dig att al-Hallâdj var svindlare och lögnare in i döden.