Löften är dyrkan

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh Thalâthat-il-Usûl, sid. 67-67
Dâr-uth-Thurayyâ, 1417/1996
publicerad
20.06.2006

Bevis för Nadhr (löften) är
Hans (ta´âlâ) Ord:

يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ
وَيَخَافُونَ
يَوْمًا كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

”De som står
fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall
överskugga allt.” (76:7)

Förklaring

Detta är bevis för att löften
hör till dyrkan:

يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ
وَيَخَافُونَ
يَوْمًا كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

”De som står
fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall
överskugga allt.” (76:7)

Poängen i versen är att Allâh
berömmer dem som uppfyller sina löften, vilket bevisar att Allâh älskar
den handlingen. Och alla handlingar som Allâh älskar anses vara dyrkan.
Vad som stödjer det ytterligare, är Hans Ord:

وَيَخَافُونَ
يَوْمًا كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

”…och som bävar för
den Dag då skräcken skall överskugga allt.” (76:7)

Håll fast vid din kunskap att den form av löften Allâh
(ta´âlâ) berömmer dessa människor för, är samtliga de former av dyrkan
som Allâh (´azza wa djall) har förpliktigat. Om en människa påbörjar
de obligatoriska dyrkan, fullbordar hon dem. Beviset för det är Hans (ta´âlâ)
Ord:

ثُمَّ لْيَقْضُوا
تَفَثَهُمْ
وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ

”Därefter skall de
fullfölja och avsluta de för vallfärden föreskrivna andaktsövningarna
och infria de högtidliga löften som de har avlagt och utföra rundvandringen
omkring det Antika Huset.” (22:29)

Vad berör de löften människan avlägger för en viss sak eller
för att lyda Allâh, är de inte obligatoriska, utan föraktfulla. Vissa
lärda har även sagt att de är förbjudna eftersom profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) förbjöd att man avger löften och sade (i betydelse):

”Det medför inget gott utan tas endast ut från den snåle.”

Däremot är det obligatoriskt att man uppfyller löftet om man
skulle avge det i Allâhs Namn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade (i betydelse):

”Den som avger ett löfte att han skall lyda Allâh, får
lyda Honom.”

Som helhet kallas all obligatorisk dyrkan för ”löften” rent
allmänt. Vad gäller den specifika delen, handlar det om de löften då
en människa avlägger att göra något för Allâhs (´azza wa djall)
skull. De lärda har delat in de specifika löftena i flera kategorier och
de är omnämnda i Fiqh-böckerna.