Ljuset mellan de två stenarna

Jag har hittat en fantastisk och vacker regel för vem som kan kallas för ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah”. Den regeln skrevs ned av en av Ahl-us-Sunnahs imamer och Sunnahs äkta män, en man som konfronterade Ahl-ul-Bid´a: Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin ´Alî al-Barbahârî. Han nämnde regeln i sin bok ”Sharh-us-Sunnah” på följande vis:

”Det är inte tillåtet för en muslim att säga att en person följer Sunnah förrän han vet att han besitter samtliga Sunnahs egenskaper. Det skall inte sägas att han följer Sunnah förrän han besitter hela Sunnah.”1

Det är personen som är på det där viset som förtjänar att kallas för ”Ahl-us-Sunnah”.

Så om någon säger att Ashâ´irah är från Ahl-us-Sunnah så har han ljugit och hittat på. Han skall frukta Allâh (ta´âlâ). Den som vill säga att en person tillhör Ahl-us-Sunnah måste först veta att denne följer Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Det är en prövande tid nu för Allâhs (´azza wa djall) religion. Hur många människor säger inte att de följer Sunnah, men när du skrapar på ytan ser du hur han förkastar Sunnah i många frågor!

Det är obligatoriskt att vara försiktig och bekräfta. Det är som Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) gjorde när han lade två stenar på varandra och sade till sina vänner:

”Ser ni något ljus mellan dessa två stenar?” De sade: ”Abû ´Abdillâh! Vi ser bara lite ljus mellan dem.” Hudhayfah sade: ”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att innovationer kommer att råda så att sanningen bara kommer att synas som ljuset mellan dessa två stenar. Jag svär vid Allâh att innovationerna kommer att spridas så pass att den som lämnar en innovation kommer att bli anklagad för att lämna en Sunnah!”2

Jag svär vid Allâh att hans (radhiya Allâhu ´anh) ord stämmer överens till fullo med vår tid. Må Allâh skydda oss och er mot allt ont.

1Sharh-us-Sunnah (57).

2al-I´tisâm (1/127) av ash-Shâtibî.