Livslång dyrkan på en öde ö

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Hela frågan tillkommer Honom. Hela lovprisningen tillkommer Honom. Hela makten tillkommer Honom. Allt gott ligger i Hans händer. Ingen skapelse klarar av att lovprisa Honom som sig bör. Han är som Han själv har lovprisat Sig.”

Ingen klarar av att lovprisa Allâh (´azza wa djall) tillräckligt nog därför att Hans gåvor är otaliga. Ingen klarar av att uppfylla Hans (subhânah) rättighet tillräckligt nog. Ty Hans rättighet är väldig. Trots det lägger Allâh inte en större börda på slaven än den han kan bära på så länge han gör det han kan. Han ger honom favörer för hans brister och fullbordar hans mål. Det hör till Hans favör och godhet. Det motsvarar alltså inte hans dyrkan och bön. En persons handlingar motsvarar inte ens den minsta gåvan. Om han skulle granskas skulle hans handlingar inte ens motsvara Allâhs minsta gåva som han har fått.

Det rapporteras hur en mans båt kapsejade på havet. Han simmade i land på en ö för att inte drunkna. Allâh lät en källa strömma ut från jorden åt honom och ett träd växa fram som gav honom frukt morgon och afton som han åt av. Han lade ned all tid på dyrkan. Han dyrkade Allâh och bad Allâh ta hans liv i Sudjûd. Allâh bönhörde honom. Han tillbringade resten av sitt liv på ön i dyrkan. Han dog i Sudjûd. När han sedan träffade Allâh (´azza wa djall) sade Han till honom: ”Gå in i paradiset tack vare Min nåd.” Då sade mannen: ”Herre! Tack vare mina handlingar då?”

Skulle han efter att ha dyrkat Allâh hela sitt liv komma in i paradiset tack vare Allâhs nåd och inte tack vare sina egna handlingar? Han frågade bara Allâh. Han hade ingen invändning. Han frågade Allâh hur det kommer sig att han inte går in i paradiset tack vare sina handlingar? Allâh sade till Sina änglar: ”Ställ honom inför rätta.” Det gjorde de och fann att hans handlingar motsvarade inte ens synen som han hade fått i gåva. De andra gåvorna saknade också motsvarighet. Då sade Allâh: ”Gå in i Elden.” Då sade mannen: ”Herre! För in mig i paradiset tack vare Din nåd.” Då sade Han: ”Gå in i paradiset tack vare Min nåd.

Detta klargör att människans handling är knapp om hon så skulle ägna hela sitt liv åt dyrkan. Den motsvarar inte ens den minsta gåvan som hon har fått från Allâh. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den autentiska hadîthen:

”Ingen av er träder in i paradiset tack vare sin handling.” De sade: ”Inte ens du, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Inte ens jag förutom att Allâh omger mig med Sin nåd och favör.”