Livmodern bevisar Allâhs fullkomliga herravälde

Om någon undrar hur ett barn som är flera gånger större än den trånga livmodern kan komma ut ur den, är svaret att det är ett av de väldigaste bevisen på Herrens (ta´âlâ) uppsikt, förmåga och vilja. Det betyder att livmodern måste öppnas något fruktansvärt mycket. Flera intellektuella människor har sagt att det fordrar att flera kroppsdelar delar på sig för att därefter återfalla på plats snabbare än ett ögonblick. Flera högt uppsatta läkare har erkänt det och sagt att ett sådant fenomen kan endast ske via en gudomlig uppsikt och ordning som är obegripliga för människorna. Detta fenomen bekräftar den väldige Skaparens fullkomliga herravälde och förmåga.