Livets prövning

Det är tillåtet att färdas ute på havet om man anar starkt att man överlever det. Den som drunknar dör som martyr.

Det råder samstämmighet om att det är förbjudet att begravas i en moské.

Den som hittar på för att få folk att skratta eller något annat syfte trotsar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Denne förtjänar att straffas så att han slutar.

Vad beträffar att religionerna presenteras för personen på dödsbädden, så gäller det inte alla. Det kan nämligen hända vissa till skillnad från andra. Det kan hända innan döden. Det är livets prövning som vi har blivit beordrade att söka skydd mot [i Tashahhud].