Livet med föräldrarna som inte ber Fadjr i tid

Fråga: Jag är en sjuttonårig kille. Jag har inga äldre syskon. Mina föräldrar ber sällan Fadjr. De ber Fadjr innan de går till jobbet. Jag har ingen som väcker mig till Fadjr. Vad råder ni mig och dem?

Svar: Jag råder dem att ångra sig inför Allâh, be Honom om förlåtelse och gå upp till Fadjr. De har inget annat än bönen. Vad har de kvar om bönen försvinner? Vad är kvar av religionen? Ingenting. Skräm dem och påminn dem.

Vad dig beträffar, så skall du be i samlingen. Gå upp och be. Om du kan flytta ut och be ensam är du skyldig att göra det och att du lämnar deras hem om de inte tar ditt råd.